1.
Naikienė I, Bankauskaitė-Sereikienė G. Tikrovės žaidimai ir kūrybiniai nuotykiai su Donaldu Kajoku. RePhi [Prieiga per internetą]. 2017 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];31(36):171-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13569