1.
Jonkutė V. Tautinės tapatybės (re)konstravimas XX a. pab. tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2016 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];30(35):45-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13579