1.
Kącka-Stanik I. Wpływ metody gramatyczno­tłumaczeniowej i bezpośredniej na nauczanie dzieci języka angielskiego. RePhi [Prieiga per internetą]. 2016 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];30(35):102-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13585