1.
Kudirka R, Juzelėnienė S, Lazauskaitė L. Filmų pavadinimų vertimas: vertimo būdai ir problematika. RePhi [Prieiga per internetą]. 2016 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];30(35):111-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13586