1.
Bankauskaitė-Sereikienė G, Stravinskaitė R. Vyriškumo reprezentacija tarpukario Lietuvos spaudos reklamoje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2016 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];30(35):131-46. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13588