1.
Salmeri C. Ekwiwalencja i strategie przekładowe w perspektywie poststrukturalistycznych teorii przekładu. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo7 d.];28(33):60-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13704