1.
Gedzevičienė D. Metaforinė ribų ir ribojimų konceptų raiška teisės mokslo darbuose. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario27 d.];28(33):99-108. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13708