1.
Valančė D. Pabrėžiamosios dalelytės (tik, net ir etc.) reklamos tekstuose. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo5 d.];28(33):109-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13709