1.
Balčiūnienė I, Kornev AN. Vaikų, sergančių disleksija, rišlusis pasakojimas: metodiniai tyrimo klausimai. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];28(33):120-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13710