1.
Palatovska O. О лингвистической интроспекции как методе научного исследования (опыт самонаблюдения). RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.kovo7 d.];28(33):131-42. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13711