1.
Zbróg P. Składnia orzeczenia czasownikowego przy wyrażeniach typu ‘pierwszy i drugi zawodnik’. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];28(33):143-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13712