1.
Caban W. Pomysły na przetrwanie, wolność i niepodległość polskich zesłańców politycznych na Syberii w XIX wieku (do 1914 roku). Część II. Pomysły na wolność i niepodległość. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];28(33):154-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13713