1.
Makarova V. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos būtis kultūroje ir visuomenėje – 5“ / «Жизнь языка в культуре и социуме – 5» apžvalga. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];28(33):188-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13716