1.
Bankauskaitė G. Pamatytas laikas: kelionė – kūryba – gyvenimas. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];28(33):190-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13717