1.
Bankauskaitė G. Mūsų autoriai. RePhi [Prieiga per internetą]. 2015 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės16 d.];27(32):228-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13745