1.
Wzorek A. Wojciech Żukrowski (jakiego nie pamiętamy) – dla małoletniego odbiorcy. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo21 d.];26(31):87-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13751