1.
Bačiulienė K. Meilės kalba Marcelijaus Martinaičio knygoje „Atmintys“. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario27 d.];26(31):98-109. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13752