1.
Bankauskaitė-Sereikienė G, Keturakienė E. Amžinas dabartiškumas „Naujosios Romuvos“ (1931–1940) reklamose. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];26(31):177-89. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13759