1.
Biržietienė S, Gabrėnaitė E. Eristinis argumentavimas reklamoje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.sausio27 d.];26(31):190-02. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13760