1.
Michow E. Polskie i bułgarskie frazeologizmy somatyczne motywowane przez nazwy części ciała służących do myślenia. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];26(31):203-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13761