1.
Krzysztofik M. Aksjologia czasu antropologicznego w XVII-wiecznych kalendarzach gdańskich Stefana Furmana. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];26(31):217-29. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13762