1.
Przeniosło M, Przeniosło M. Wilno i Wileńszczyzna w okresie ewakuacji wojsk i władz rosyjskich w 1915 r. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];26(31):248-61. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13765