1.
Bankauskaitė-Sereikienė G. Mačiulis-Maironis, Jonas. Pavasario balsai. 1920 metų leidimo maketo fotografinė kopija. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario26 d.];26(31):298-01. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13770