1.
Mazurkiewicz M. Biskupski, Mieczysław B. B., 2011. Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939-1945. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];26(31):302-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13771