1.
Kulakauskienė D. Atminties perėmimas ir tapatybės formavimas: kartų naratyvai Vilkyškių miestyje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2014 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės24 d.];25(30):160-71. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13798