1.
Leszczak O. Społeczny i empiryczny charakter transcendentalnego antropocentryzmu Immanuela Kanta: problem istoty człowieczeństwa. RePhi [Prieiga per internetą]. 2019 m.rugpjūčio8 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];24(29):21-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13813