1.
Amankevičiūtė S. Kognityvusis požiūris į stereotipinius moters įvaizdžius vizualiojoje reklamos erdvėje. RePhi [Prieiga per internetą]. 2013 m.spalio25 d. [žiūrėta 2022 m.sausio21 d.];24(29):108-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13820