1.
Krzysztofik M. Recepta duszna i cielesna przeciw powietrzu morowemu ks. Hieronima Powodowskiego (XVI w.) – antropologiczny model lektury. RePhi [Prieiga per internetą]. 2013 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio3 d.];24(29):162-75. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13825