1.
Przeniosło M. Nauczyciele akademiccy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie międzywojennym. RePhi [Prieiga per internetą]. 2013 m.spalio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio1 d.];24(29):176-93. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/13826