1.
Bankauskaitė G. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. RePhi [Prieiga per internetą]. 2019 m.spalio16 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];(36(41):186-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14622