1.
Satkauskaitė D, Juzelėnienė S, Baranauskienė R. Charlesio Forceville’io paskaitų ciklas „Lingvistiniai multimodalumo iššūkiai“. RePhi [Prieiga per internetą]. 2019 m.spalio17 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio13 d.];(36(41):171–176. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14640