1.
Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. RePhi [Prieiga per internetą]. 2012 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio20 d.];21(26):1-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15398