1.
Čirūnaitė J. XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydžių moterų vardynas. RePhi [Prieiga per internetą]. 2012 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio27 d.];21(26):200-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15488