1.
Aliūkaitė D. Tarptautinės mokslinės konferencijos „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“ apžvalga: geolingvistų problemos ir sprendimai. RePhi [Prieiga per internetą]. 2012 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];21(26):235-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15492