1.
Mickienė I. Tarptautinės mokslinės konferencijos ,,Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ apžvalga. RePhi [Prieiga per internetą]. 2012 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio19 d.];21(26):240-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/15493