1.
Bankauskaitė G. Redakcinė kolegija ir turinys. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio17 d. [žiūrėta 2022 m.liepos2 d.];(37 (42):1-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17043