1.
ZbrógP. Wybrane problemy generowania grup apozycyjnych w dawnej polszczyźnie. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio17 d. [žiūrėta 2020 m.spalio24 d.];(37(42):11-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17044