1.
Gabrėnaitė E, Triaušytė M. Provokacija kaip žanras: retorinės MeToo diskurso apibrėžtys. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio20 d. [žiūrėta 2021 m.vasario25 d.];(37(42):78-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17058