1.
SenderskaJ. Obraz osoby z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w literaturze popularnej (na przykładzie bohatera powieści Jodi Picoult „W naszym domu”). RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio20 d. [žiūrėta 2020 m.spalio25 d.];(37(42):114-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17061