1.
Alosevičienė E. Daugiakalbių filmų ypatumai audiovizualinio vertimo kontekste. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio20 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];(37(42):147-59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17064