1.
KundrotaitėA. Literatūrinio miesto erdvė: semiotinės analizės galimybės ir ribos. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio20 d. [žiūrėta 2020 m.spalio25 d.];(37(42):170-82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17066