1.
Bankauskaitė G. Žanro konferencija subūrė skirtingų sričių mokslininkus. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.balandžio20 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio1 d.];(37(42):225-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/17071