1.
Barkutė S. Eilėraštis kaip komunikatas: Onės Baliukonės lyrikos komunikatyvumas. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio19 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio11 d.];(38(43):163-75. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/18333