1.
Biržietienė S, Gabrėnaitė E. Rinkimų programos kaip politinės retorikos žanras. RePhi [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio23 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];(39 (44):46-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/18591