1.
Valančiauskienė A. Kiek istorinės informacijos esama dvikalbiuose žodynuose?. RePhi [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio23 d. [žiūrėta 2021 m.birželio18 d.];(39 (44):173–184. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/18619