1.
Aliūkaitė D. Tarmiškumo tvarumas didmiestyje: ‚emic‘ naratyvo kūrėjo perspektyva. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio19 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio4 d.];(38 (43):85-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20645