1.
Bankauskaitė G. Poetės Gražinos Tulauskaitės sugrįžimas. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio19 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio13 d.];(38(43):244-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20649