1.
Bankauskaitė G. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. RePhi [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio19 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio16 d.];(38(43):250-61. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/20650