1.
Samodra MC, Bram B. Modal Verb “Shall” in Contemporary American English: A Corpus-Based Study. RePhi [Prieiga per internetą]. 2022 m.balandžio15 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];(41 (46):67-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/24460