https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/issue/feed Respectus Philologicus 2019-10-18T07:42:36+03:00 Gabija Bankauskaitė gabija.bankauskaite@knf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1999 m. Žurnalas skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14634 Kultūrinės tapatybės refleksija vėlyvuosiuose Alfonso Nykos-Niliūno dienoraščio fragmentuose (2009–2012) ir Juliano Barneso esė knygoje „Gyvenimo lygmenys“ 2019-10-18T07:42:36+03:00 Aurelija Mykolaitytė aurelija.mykolaityte@vdu.lt <p>Šiame straipsnyje lyginami du tekstai: Alfonso Nykos-Niliūno vėlyvieji dienoraščiai (2014) ir Juliano Barneso esė knyga „Gyvenimo lygmenys“ (2013). Abu rašytojai siekia perteikti asmeninius išgyvenimus, kuriems išreikšti pasitelkiami kultūros tekstai: santykis su Kitu skatina identifikuoti ir patį save, apibūdinti savo vidinį pasaulį. Tiriama, kaip kuriama atmintis, kas kultūroje vienam ir kitam rašytojui yra svarbiausia. Atsiskleidžia keletas prasminių klodų: egzistencinių klausimų kėlimas ir ieškojimas galimų atsakymų kultūroje, sąsajų su konkrečia vieta paieškos ir meno aktualizavimas. Išsiaiškinta, kad abiem autoriams kultūra, ypač klasikinė Europos, yra esminė atrama, kuri leidžia reflektuoti savo būtį. Ypač daug dėmesio skiriama prancūzų kultūrai, kurią būtų galima suvokti kaip europietiško mentaliteto etaloną. Nors abiejose knygose nurodomi skirtingi kultūros šaltiniai, vis dėlto juos sieja didžiulė pagarba žodžio menui, kaip gebančiam saugoti atmintį.</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14635 Tėvynės vaizdinys Antano Vaičiulaičio laiškuose 2019-10-17T19:43:27+03:00 Gabija Bankauskaitė gabija.bankauskaite@knf.vu.lt Domantė Vaišvylaitė vaisvylaitedomante@gmail.com <p>Tėvynės, gimtojo krašto, lietuvių tautos, gimtųjų namų refleksija – viena svarbiausių Antano Vaičiulaičio kūryboje ir asmeninėje korespondencijoje. 1924–1992 m. rašytuose laiškuose („Laiškai. Rinktinė“ 2013) atsiskleidžia kūrybinė būtis, itin glaudžiai susijusi su Lietuvos vaizdinio formavimusi, jo įkūnijimu ir tėviškės atminties saugojimu. Tėvynės vaizdinys itin dažnai perteikiamas prarastojo rojaus simbolika, lydimas tragiškos atomazgos nuojautų. Tėvynės kaip rojaus konstruktas ėmė kurtis dar rašytojo vaikystėje, kuri laiškuose vaizduojama kaip mitinis Edenas. Per motiną, namų ir aplinkinės gamtos erdvę formavosi tėvynės kaip tvirtovės metafora. Lygindamas tėvynę su mylima motina, Antanas Vaičiulaitis perteikė Lietuvos okupacijos sukeltą didžiulį skausmą. Tėvynės-rojaus vaizdinys laiškuose taip pat siejamas su vaikystės ir šeimos šventumo bei patriotiniais idealais, tikėjimu, prarasties ir sugrįžimo motyvais, perteikiamais medžio ir paukščio simbolika. Rašytojo korespondencijoje per asmeninį kontekstą, sudėtingas emocines būsenas atsiskleidžia kultūrinė tautos atmintis.</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14636 Lietuvio ir žemaičio įvaizdis XIX a. pabaigos Varšuvos kultūrinėje spaudoje. Dvarelio savininko Nikodemo Erazmo Iwanowskio (ne)stereotipiškumo atvejis 2019-10-17T19:43:26+03:00 Giedrius Židonis giedriuszi@hotmail.com <p>Nedidelio Žemaitijos dvarelio savininkas Nikodemas Erazmas Iwanowskis 1885 m. liepos pabaigoje atveža sūnų į Varšuvą mokytis ir čia pragyvena dvejus metus. Susirašinėja su lenkų rašytoja Eliza Orzeszkowa, susipažįsta su poete Maria Konopnicka, pats rašo poeziją, prozą, tapo. Tačiau laiškuose rašo, kad kaip atvykėlis iš provincijos jaučiasi kiek nerangus ir suvaržytas. Šis prisipažinimas paskatino straipsnio autorių peržvelgti XIX&nbsp;a. 9-ojo dešimtmečio Varšuvos kultūrinę spaudą ir ištirti, kokiame kontekste minimi ir kaip vaizduojami lietuviai ir žemaičiai, taip pat patikrinti, ar yra spaudoje publikuotuose grožiniuose kūriniuose satyriškų veikėjų, susijusių su Lietuva ir Žemaitija. Išsiaiškinta, kad apie Lietuvą ir Žemaitiją rašoma nemažai, yra kelionių ir vietovių aprašymų, kuriuose pateikiamas stereotipinis lietuvio ir žemaičio paveikslas. Aptikta grožinių kūrinių, kuriuose satyriškai, komiškai vaizduojami lietuviai ir žemaičiai. Galima išskirti dvi siužetines linijas&nbsp;– veikėjai svetimame krašte ir veikėjai didmiestyje.</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14637 Thinking Through Translation with Theodoros Angelopoulos: Journeys, Border Crossings, Liminality 2019-10-17T19:43:25+03:00 Adriana Şerban adriana.serban@univ-montp3.fr <p>In this paper, I propose to examine the question of journeys, borders, and translation in Theodoros Angelopoulos’ Trilogy of Borders:&nbsp;<em>The Suspended Step of the Stork</em>&nbsp;(1991), Ulysses’&nbsp;<em>Gaze</em>&nbsp;(1995) and&nbsp;<em>Eternity and a Day</em>&nbsp;(1998), winner of the Palme d’Or at the Cannes Film Festival. It is my aim to contribute, in a small way, to the ongoing discussion about the role of translation in creating understanding, using as a case in point the work of a major contemporary poet of the screen who created his own aesthetics of the journey and whose films are vehicles of discovery, taking the viewer across many borders, on a fabulous – but often unsettling and perilous – voyage which challenges long-held assumptions about self, others, and translation. I suggest there is a plausible link between translation and liminality, a concept introduced in anthropology by Arnold van Gennep in the beginning of the 20th century and later brought to the fore by Victor Turner. I contend that, since in translation there is a tension between the (permanent) source text and the potentially unlimited number of translations, insights from anthropology can shed light on this complex relationship which resembles, in more ways than one, that between liminal experiences and the establishment of permanent structures (which are, usually, born in liminality).</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14638 Esperanto as an Auxiliary Language and a Possible Solution to the BRICS Language Dilemma: A Case Study 2019-10-18T07:26:26+03:00 Byelongo Elisee Isheloke ebyelongo@gmail.com <p>Research demonstrates that there are over 6,000 languages in the world and countries believe that their national interest should come first, and in this case the national language(s) must be prioritized. However, it became imperative for people, let alone countries, to use a language they can understand for trade (economy) and socio-political or cultural relations. This raised a number of problems including the fact that colonial masters’ language was upheld to the detriment of their once “slaves” language which they called a dialect. With the advent of democracy and improvement in international bilateral and multilateral relations, linguistic rights were recognized as part and parcel of other human rights, and subsequently, a win-win approach became reasonably what countries would expect in international co-operation. Today the reality is that English serves as a lingua franca in trade and co-operation but this is to some extent abusive to people’s democratic and linguistic rights. The study is predominantly qualitative although a survey is also used to balance the findings. Further research is recommended in the future especially on the same or similar topics in any other BRICS country.</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14639 The Diversity of Body and Translation: Just a Matter of Perspective 2019-10-17T19:43:24+03:00 Hans-Harry Drößiger hans.droessiger@knf.vu.lt <p>The following review concerns the volume&nbsp;<em>Corps et traduction, corps en traduction</em>&nbsp;<strong>[Body and Translation, Body in Translation] edited by Solange Hibbs, Adriana Şerban and Nathalie Vincent-Arnaud, published in 2018 by Lambert-Lucas Publishing House in Limoges, France.</strong></p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14640 Charlesio Forceville’io paskaitų ciklas „Lingvistiniai multimodalumo iššūkiai“ 2019-10-18T07:29:52+03:00 Danguolė Satkauskaitė danguole.satkauskaite@knf.vu.lt Saulutė Juzelėnienė saulute.juzeleniene@knf.vu.lt Rita Baranauskienė rita.baranauskiene@knf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14641 VU Kauno fakulteto mokslininkai V tarptautiniame lituanistų kongrese 2019-10-18T07:31:24+03:00 Eglė Keturakienė egle.keturakiene@knf.vu.lt Ilona Mickienė ilona.mickiene@knf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14642 Kauno – Laikinosios sostinės – šimtmečiui skirta unikali edukacinė paroda 2019-10-18T07:32:44+03:00 Gabija Bankauskaitė gabija.bankauskaite@knf.vu.lt 2019-10-17T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/14621 Redakcinė kolegija ir turinys 2019-10-17T19:43:33+03:00 Gabija Bankauskaitė gabija.bankauskaite@knf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-10-16T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors